חקיקה ותקינה בתחום המים האפורים

במדינת ישראל יש לא מעט ערפל בנוגע לשאלת המותר והאסור בתחום מיחזור המים האפורים. הסיבה לכך היא שעד לפני כעשר שנים המודעות לנושא הייתה נמוכה בקרב הציבור ומִחזוּר מים – אם נעשה – היה רק במקומות ציבוריים. מעיד על כך מסמך הלפרין-עלוני שהוציא משרד הבריאות בשנת 2003 , המתייחס לשימוש במים אפורים בשטחים ציבוריים ותעשייתיים בלבד.

עם עליית המודעות לאיכות הסביבה מצד אחד והתייקרות המים מצד שני נוצר ביקוש גובר והולך למערכות מִחזוּר. כיום פועלות ללא פיקוח למעלה מעשרת אלפים מערכות מים אפורים בבתים פרטיים. עד לאחרונה נקט משרד הבריאות עמדה של איסור גורף למיחזור מים אפורים בשימוש פרטי, זאת בשל קוצר ידו לפקח על איכות המים במערכות ביתיות. עם זאת, מדובר באיסור ללא שיניים, שכן למשרד הבריאות אין סמכות חוקית לפעול בחצרו של אדם בשל חוק שמירת הפרטיות.

הסתירה בין הרצוי למצוי הביאה לתפנית בגישת המשרד. לפני כשנתיים התכנסה ועדת מומחים בנושא וניסחה תקן שמאפשר מִחזוּר מים גם בשוק הפרטי. תקן 6147 אמנם נמצא רק בשלב הטיוטה אולם ועדת השרים לענייני חקיקה כבר אישרה את חוק המים האפורים והוא צפוי לצאת בקרוב. מערכות AQUA, TERRA ו-AER של "פתרונות ירוקים". מיוצרות ומותקנות על פי דרישות התקן הצפוי.

העולם כיום הוא כפר גלובלי והתקינה בישראל נשענת על תקנים של מדינות שבהן השימוש במים אפורים נפוץ ביותר, כמו אוסטרליה, ארה"ב ואנגליה. התקנים הללו מגדירים את כללי ה"עשה ואל תעשה" במים אפורים, כגון איסור השימוש במי מטבח למים אפורים מהסיבה שכמות החומר האורגני הנשטף מכיור המטבח גדולה מאוד ודורשת טיפול מיוחד.

עוד קובע התקן שהשימוש במים אפורים שאינם באיכות טיפול שלישוני, ייעשה תוך 24 שעות. ב"פתרונות ירוקים" במערכת הטיפול הראשונית (AQUA) אין אגירה כלל ואילו במערכת הטיפול השניונית (TERRA) מחשב ההשקיה מרוקן את המֵכל אחת ל-24 שעות.

הַתֶקן מאפשר שימוש במים אפורים לצורך הדחת המים באסלה רק מרמת טיפול שלישונית ומעלה. מערכתAER הבנויה בהתאם לדרישה זו, מאפשרת חיסכון במים גם בהדחת אסלות בנוסף לחסכון בהשקיה ובכך מגדילה את החסכון במים ב כ 50%.

לאור השוק הפרוץ בתחום המים האפורים יש לברך על כך שמדינת ישראל נכנסת לקבוצת המדינות שמתייחסת לנושא בכובד ראש. חוק המים האפורים – לכשייצא, יקדם את המגמה הירוקה, יסייע לצרכן הנבון לחסוך בעלויות, יצמצם את צריכת המים הפרטית וכל זאת תוך שמירה ופיקוח על תברואה הולמת.

רוצים לדעת איזו מערכת מתאימה לכם?
השאירו פרטים לייעוץ אישי